שבת, יולי 13, 2024
26 °c
Herzliya
מאמינות.ים בעיתונות מקומית חופשית

תנאי שימוש באתר

עדכון אחרון [‏8/8/2023]


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "הרצליה היום", בכתובת  https://herzliyatoday.co.il/ (להלן: "האתר").

1. הגדרות

1.1.   "הרצליה היום" או "העסק" –מפעיל האתר ומספק מידע חדשותי מקומי.

1.2.   "משתמש" –  כל אדם המבקר באתר, הגולש באתר או העושה ו/או יעשה שימוש כלשהו בשירותים הכלולים באתר.

1.3.   "תכנים" – כל תוכן מכל מין וסוג שהוא כולל מידע וכל יצירה לרבות קוד מחשב, תוכנות, קישורים תמונות אנימציה קבצי קול קבצי וידאו וכו'

2. כללי

2.1.   הינך מתבקש לקרוא בעיון את כל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). עצם שימושך באתר מעיד על הבנתך והסכמתך, לכל תנאי השימוש ולתנאים הנוספים המופיעים באתר.

2.2.   האמור בתנאי השימוש המפורטים להלן זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.3.   התנאים המפורטים להלן מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין אתר "הרצליה היום" ו/או מי מטעמו לבינך כמי המשתמש, הגולש באתר או העושה ו/או יעשה שימוש מכל סוג שהוא באתר.

2.4.  אתר "הרצליה היום" רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת, וכי כל שינוי כגון זה ייכנס לתוקף מיד עם הצגתו באתר. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה על המשתמש. בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש על היותו מעודכן בכל תנאי השימוש וכי מסכים לפעול על פיהם.

2.5.   באם אינך מסכים לאילו מהתנאים המפורטים בתנאי השימוש, הינך נדרש לחדול מכל שימוש באתר באופן מיידי.

2.6.   כותרות הסעיפים בתנאי השימוש אלו מובאות לצורך הנוחות בלבד, אין הן מהוות חלק מן תנאי השימוש, ולא תשמשנה לפרשנותו.

2.7.   במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בתנאי השימוש לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.

3. השימוש בתכנים

3.1.   האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, עומד לרשות המשתמשים "כמות שהוא" ("AS IS") בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולעיל וכן למדיניות הפרטיות ולתנאים הנוספים המופיעים באתר.

3.2.   השימוש באתר נעשה אך ורק על אחריותך (המשתמש). צוות אתר "הרצליה היום" נוקט מאמצים סבירים  על מנת שהמידע יהיה איכותי, שלם, נכון ועדכני. אולם אין כל בטחון כי המידע באתר יהיה נקי מטעויות, ייתכן כי תכנים מסוימים אינם שלמים ו/או נפלו שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות טכניות ואחרות לרבות ברכיבי תוכנה. אתר "הרצליה היום"  לא יישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

3.3.   יובהר, כי אין להסתמך על מידע מכל סוג שהוא אשר מופיע באתר. אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו.

3.4.   תכני האתר כוללים בין היתר מידע המתפרסם מטעם  אתר "הרצליה היום", ו/או צדדים שלישיים.

3.5.   התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

4. קניין רוחני

4.1.   השימוש באתר מותר אך ורק על-פי התנאים המפורטים בתנאי השימוש. זכויות הבעלות באתר בכללותו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן בבעלות ויישארו בכל עת בבעלות אתר "הרצליה היום" וכל הזכויות שמורות לאתר "הרצליה היום".

4.2.   האתר על תכניו לרבות עיצוב האתר, קוד התוכנה, קבצי המדיה ,גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים וכל מידע אחר באתר שייכים במלואם אך ורק לאתר "הרצליה היום"  ואין לעשות בהם שימוש מכל סוג שהוא ללא אישור כתוב ממנהל אתר "הרצליה היום" ו/או מי מטעמו.

4.3.   אלא אם נאמר אחרת האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד ולא לשימוש אישי. אינך רשאי/ת לעשות כל שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי ליצור יצירות נגזרות, להעביר, להשכיר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר. ללא רשותו המפורשת של אתר "הרצליה היום" בכתב ומראש

4.4.   אין להשתמש בכלים אוטומטיים לשם העתקה או ליקוט תכנים באתר.

4.5.   שמו של העסק, סימניו הרשומים ואלו שאינם רשומים, וכל סימן אחר שבתכני האתר הם קניינו של אתר "הרצליה היום" או של צדדים שלישיים, לפי העניין.

4.6.   שם המתחם (domain) של האתר הוא קניינו הבלעדי של אתר "הרצליה היום".

4.7.   אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר של אתר "הרצליה היום" ובסימני המסחר של צדדים שלישיים שבאתר, לכל תכלית מסחרית ו/או לכל שימוש אחר העלול ליצור מראית של חסות או קשר בינך לבין אתר "הרצליה היום".

4.8.   היה ובתכנים המופיעים באתר נמצא כי בשוגג נעשה שימוש בתוכן שיש בו פגיעה בזכויות יוצרים, הינך מוזמן לפנות למנהל אתר "הרצליה היום" למען טיפולו בעניין זה.

5. שליחת הודעות

5.1.   הינך מאשר ומסכים כי הפרטים שנמסרו על ידך לצוות אתר "הרצליה היום", עשויים לשמש בין היתר לצורך שליחת הודעות מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, בדבר השירותים של העסק ו/או מידע שיווקי ופרסומי בהתאם להוראות חוק התקשורת(בזק ושידורים),התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”).

5.2.   הינך רשאי בכל עת, לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לצוות אתר "הרצליה היום" כי הינך מסרב לקבל דברי פרסומת.

5.3.   מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה.

6. אחריות

6.1.  אתר "הרצליה היום" אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי על איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. הגם אתר "הרצליה היום" שואף לספק את המידע באתר ללא שיבושים והפרעות בזמינות האתר, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתו של אתר "הרצליה היום" להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות, לרבות כשלים תפעוליים במערכות צדדים שלישיים ו/או כשלים ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולרית ו/או אצל ספקי השירותים לאינטרנט או סלולרי. הנך מאשר בזאת כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי אתר "הרצליה היום" בנוגע לזמינות האתר כאמור.

6.2.   במקרים של השבתת פעילות האתר בשל תקלה טכנית ו/או כוח עליון ו/או השבתה לצורכי תחזוקה, צוות האתר יפעל להשבת פעילות האתר בהקדם האפשרי.

6.3.   גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד ("גורמים מפגעים"). אתר "הרצליה היום" אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס, תוכנות נגד רוגלות, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים.

6.4.   אין העסק יישא באחריות בגין נזק מכל סוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, עקב שימוש שלא על פי תנאי השימוש.

6.5.  אתר "הרצליה היום" מיישם באתר נהלים לאבטחת מידע אשר מטרתם לצמצם את הסיכונים לפריצה ו/או לחדירה בלתי-מורשית, יחד עם זאת ייתכן ונהלים אלו לא יהוו הגנה מוחלטת ועל כן אתר "הרצליה היום" אינו מתחייב כי השירותים המופעלים על ידו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אתר "הרצליה היום" הגדיר את אבטחת האתר והמידע בעדיפות עליונה על מנת לשמור על רמת אבטחה מידע גבוהה של האתר.

6.6.   בשימושך באתר אתה מסכים מפורשות לכך שהעסק אינו נושא באחריות או בחבות לתכנים שבאתר כמו גם לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו.

6.7.   המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי העסק בקשר לאתר, לתכנים הכלולים בו.

7. קישורים

7.1.   האתר עשוי לכלול קישורים המפנים לאתרים חיצוניים אשר אינם בשליטתו או בפיקוחו של צוות אתר "הרצליה היום" וכל מטרתם היא לאפשר גלישה נוחה והרחבת ידע מועיל הקשור לתחום. ייתכן ויפורסמו באתר קישורים לאתרים חיצוניים וכי אתר "הרצליה היום" עשוי לקבל תשלום עמלה מאת צדדים שלישיים בגין ביצוע רכישה באתר החיצוני בעקבות מעבר מקישור הנמצא באתר של אתר "הרצליה היום". אתר "הרצליה היום" עושה ויעשה ככל שניתן על מנת לעזור לך לקבל את הבחירה הטובה ביותר עבורך בדרך הוגנת, וכי אין בקבלת תשלום או תרומה בגין תפעול האתר כאמור כדי להשפיע על מקצועיותו, אמינותו ודרך קבלת החלטותיו של אתר "הרצליה היום".

7.2.  לאתר "הרצליה היום" אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר והוא אינו ערב לזמינותם, נכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים. אתר "הרצליה היום" אינו ולא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד אי נוחות שיגרמו כתוצאה משימוש בקישור לאתר חיצוני או במידע המצוי בו.

7.3.   ניתן לקשר ולהפנות לעמוד הבית של האתר. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר לאתר ללא קבלת הסכמתו של אתר "הרצליה היום" מראש ובכתב. אתר "הרצליה היום" שומר על זכותו לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8. שימושים אסורים

למען הסר ספק, השימוש באתר הינו מותר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים  להלן ולעיל בלבד, וכל שימוש אחר באתר הינו אסור אלא אם כן נאמר אחרת במפורש. בנוסף על האמור ומבלי לגרוע ממנו:

  •       אין להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית.
  •       אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים לבחינת אמצעי ההגנה של האתר.
  •       אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים שיש בהם בכדי להכביד ו/או לפגום בפעילות התקינה של האתר.
  •       אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים שיש בהם בכדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או צד שלישי כלשהו ו/או   להשפיע בצורה כלשהי על שימושם באתר.
  •       אין להשתמש באתר באופן שיש בו בכדי להזיק, להאט, להכביד, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
  •       אין לבצע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של אתר "הרצליה היום".

9. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על הסכם תנאי השימוש לרבות פרשנותו ואכיפתו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד (למעט ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים זרים). בכל מקרה של מחלוקת ו/או סוגיה בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

10. יצירת קשר

לכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשימוש בו, ניתן ליצור קשר בכתובת המייל: herzliyatoday@gmail.com 

צוות אתר "הרצליה היום" מאחל לכם גלישה מהנה

קבוצת הוואטסאפ שלנו נפתחה!

מוזמנים/ות להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, עידכוני חדשות פעמיים בשבוע בלבד.

לחצו להצטרפות   

(מבטיחים לא להציף בהודעות)